top of page

Algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement

Definities

 • Eigenaar: Natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van de accommodatie die ter beschikking wordt gesteld aan de klant.

 • Klant: Persoon die de accommodatie boekt

 • Accommodatie : De aan de klant ter beschikking gestelde gîte, bekend onder de naam "The Lodge".

1. Doel van het contract

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de eigenaar van de accommodatie en de klant, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Er kan niet van worden afgeweken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Elke reservering door de klant impliceert kennis en uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden en eventuele interne reglementen.

2. Reservering

Het contract komt tot stand zodra de reservering definitief is.
De reservering wordt definitief zodra deze is geaccepteerd door de eigenaar en de aanbetaling is voldaan volgens de voorwaarden in artikel 3.4 van deze voorwaarden.
Vanaf dat moment kan de klant geen gebruik meer maken van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht of de reservering wijzigen, onverminderd het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 3.5 van deze voorwaarden.

Na aanvaarding van de reservering door de Eigenaar, stuurt deze de Klant per e-mail een document met :

 • Een samenvatting van de reservering (gegevens van de klant, samenstelling van de groep, verblijfsdata, adres van de accommodatie, enz.)

 • De totale kosten van het verblijf zoals vermeld in artikel 3.4 en de betalingsvoorwaarden

 • Het bedrag van de aanbetaling en de betalingsvoorwaarden

 • De contactgegevens van de host op de dag van aankomst

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de website van de accommodatie zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van het geboekte pakket.

3.2 De contractprijs wordt vastgesteld op het moment van boeking en omvat :

 • Huur van gemeubileerde en uitgeruste accommodatie

 • Nutsvoorzieningen (stookolie, elektriciteit, water)

 • Beddengoed

 • Schoonmaakservice

 • Toegang tot vrijetijdsvoorzieningen

 • Wi-Fi

 • Benodigdheden voor baby's (kinderbed, bad, aankleedkussen, box, kinderstoel)

 • Uitrusting voor barbecue

3.3 Deze prijs is exclusief :

 • Opladen accu elektrische auto

 • Badlakens (7€ per persoon voor het verblijf)

 • Toeristenbelasting (1€ per persoon/dag (ter plaatse te betalen))

3.4 Deze prijs is exclusief :

 • Opladen accu elektrische auto

 • Badlakens (7€ per persoon voor het verblijf)

 • Toeristenbelasting (1€ per persoon/dag (ter plaatse te betalen))

3.5 Annulering :

      In het geval van annulering van de boeking door de klant na betaling van de aanbetaling zoals bedoeld in artikel 3.3, ontvangt de        eigenaar, bij wijze van schadevergoeding, een bedrag gelijk aan :

 • Als de annulering meer dan 40 dagen voor de aankomstdatum gebeurt: 30% van de totale prijs van het verblijf zoals bedoeld in artikel 3.4.

 • Bij annulering tussen de 40e dag en de 21e dag voor de aankomstdatum: 50% van de totale reissom zoals bedoeld in artikel 3.4.

 • Bij annulering tussen de 20e dag en de 8e dag voor de aankomstdatum: 80% van de totale reissom zoals bepaald in artikel 3.4.

 • Als de annulering plaatsvindt tussen de 7e dag en de aankomstdatum: 100% van de totale prijs van het verblijf.

3.6 Statiegeld :
      Een borg van €400 moet ter plaatse aan de eigenaar worden betaald.
      Deze borg wordt binnen twee weken na het einde van het verblijf teruggestort op de rekening van de klant, na aftrek van                    eventuele kosten voor het herstellen van schade aan de accommodatie of voor het schoonmaken buiten het normale gebruik            van het gehuurde pand.
      Als het bedrag van de schade hoger is dan het bedrag van de borgsom, verbindt de klant zich ertoe het resterende bedrag te              betalen.

4. Aankomst - Vertrek - Gebruik van gebouwen

4.1 De klant moet op de dag van aankomst tussen 17.00 en 18.00 uur bij de accommodatie zijn om de sleutels op te halen. Als de            klant niet op deze tijd kan aankomen, moet hij de eigenaar de dag voor zijn aankomst informeren, zodat we samen een                        aankomsttijd kunnen afspreken.
      Het vertrek moet voor 10 uur 's ochtends plaatsvinden (als u 2 nachten in het weekend huurt, dan moet het vertrek op zondag            tot 20 uur 's avonds plaatsvinden) nadat de sleutels zijn teruggegeven.
      De klant dient de accommodatie schoon en netjes terug te brengen.

4.2 De klant verplicht zich om gedurende het hele verblijf in de accommodatie aanwezig te zijn en rustig van de accommodatie te            genieten, in overeenstemming met het gebruik waarvoor het bestemd is, en als een goede huisvader.
      Alle apparatuur en faciliteiten in de accommodatie zullen worden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming.
      De klant verbindt zich er ook toe geen voertuigen te parkeren op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn en geen tijdelijke                  accommodaties te plaatsen (tenten, stacaravans, enz.).
      De klant is persoonlijk aansprakelijk voor schade, verlies of beschadiging van de accommodatie, de uitrusting en faciliteiten, aan        derden en/of hun eigendommen, ongeacht of deze door hem persoonlijk of door personen die bij hem verblijven, zijn                            veroorzaakt.

4.3 De accommodatie heeft een maximale capaciteit van 9 personen (volwassenen, kinderen en baby's samen). De klant verbindt            zich ertoe deze maximale capaciteit te respecteren.
      Hij verbindt zich er ook toe geen studentenfeesten, vrijgezellenfeesten of andere activiteiten te organiseren waarvoor de                      eigenaar geen toestemming heeft gegeven.

4.4 Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodatie of op het terrein.

4.5 Roken is niet toegestaan in de accommodatie.

4.6 Als de Klant de in artikel 4.2 tot 4.5 vermelde verplichtingen niet nakomt, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om het                    contract te beëindigen in overeenstemming met artikel 7 van dit document.

5. Verzekering

De klant verbindt zich ertoe een verzekering af te sluiten die zijn aansprakelijkheid dekt in geval van schade aan de accommodatie, de uitrusting of de installaties.

6. Wellnessruimte

De wellnessruimte is verboden voor mensen die dronken zijn of aan besmettelijke ziekten lijden.
De wellnessruimte is ALLEEN toegankelijk voor kinderen in het bijzijn van hun ouders. Laat uw kinderen nooit zonder toezicht achter.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door gebruikers van de wellnessruimte.

7. Annulering

De eigenaar heeft het recht om het contract te beëindigen zonder compensatie of opzegtermijn in de volgende gevallen:

 • Indien de klant zich niet houdt aan de betalingsvoorwaarden vermeld in artikel 3.4.

 • Indien de klant zich tijdens het verblijf niet houdt aan deze algemene voorwaarden, en meer in het bijzonder aan de artikelen 4.2 tot 4.5.

In dergelijke gevallen is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd:

 • Bij annulering meer dan 40 dagen voor de aankomstdatum: 30% van de totale prijs van het verblijf zoals gespecificeerd in artikel 3.4.

 • Bij annulering tussen de 40e dag en de 21e dag voor de aankomstdatum: 50% van de totale prijs van het verblijf zoals bepaald in artikel 3.4.

 • Bij annulering tussen de 20e dag en de 3e dag voor de aankomstdatum: 70% van de totale prijs van het verblijf zoals bepaald in artikel 3.4.

 • Bij annulering op of na de 2e dag voor de aankomstdatum: 100% van de totale prijs van het verblijf.

8. Schade

Elke klacht met betrekking tot de accommodatie moet binnen 12 uur na aankomst schriftelijk worden bevestigd aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger.

9. Diverse

 • De klant dient de eigenaar correcte en volledige informatie te verstrekken, in het bijzonder met betrekking tot de samenstelling van de groep en de reden van het verblijf bij het maken van de reservering en verbindt zich ertoe de eigenaar onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die zich voordoen voor de begindatum van het verblijf of tijdens het verblijf.

 • De klant kan dit contract niet overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar, ten laatste 15 dagen voor het begin van het verblijf.

        In het geval van een overdracht naar behoren goedgekeurd door de eigenaar, zijn de overdragende klant en de overnemende              klant hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van deze bepalingen, met name voor wat betreft de betaling van de totale prijs            van het verblijf.

 

bottom of page